To improve my Photoshop skills I followed this tutorial. This image is created by altering and combining various photographs. It was fun, I learned a couple of new techniques, and I like the result! Now I can apply it to my own photographs.

Total time: 5 and a half hours.

Fantasy landscape
Fantasy landscape (click for large version)

Om mijn Photoshop-vaardigheden te verbeteren, heb ik deze tutorial gevolgd. De afbeelding is gecreëerd door meerdere foto’s te bewerken en samen te voegen. Het was leuk om te doen, ik heb een aantal nieuwe technieken geleerd en het resultaat is mooi! Nu kan ik dit ook toepassen op mijn eigen foto’s.

Bestede tijd: 5-en-een-half uur.

Another holiday picture I tried to improve, this time I just adjusted colours, sharpness, no actual altering of the scene. I tried to picture more vibrant, just like that previous cake. You can click them for bigger versions. The photograph was taken along the Great Ocean Road in Australia.

The original photograph
The original photograph
The altered, more vibrant photograph.
The altered, more vibrant photograph.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog een vakantiefoto die ik heb geprobeerd te verbeteren. Ik heb alleen de kleuren, scherpte, etc. aangepast, de scene zelf niet veranderd. De foto is nu meer levendig en sprekend, net zoals de taart. Je kunt op de afbeeldingen klikken voor een grotere versie. Foto is genomen langs de Great Ocean Road in Australië.

One of my hobbies is baking, and I take pictures of nearly all my results. Here we have a chocolate-orange cake, moist inside. I used Photoshop to make the picture look more appealing. The original image is on the left.

Both images. Left is the original, on the right is the altered version.
Both images. Left is the original, on the right is the altered version.
Both versions merged to easily see the difference.
Both versions merged to easily see the difference.

Eén van mijn hobbies is bakken, en ik maak foto’s van haast al mijn resultaten. Hier is een chocolade-sinaasappeltaart, vochtig van binnen. Ik heb Photoshop gebruikt om de foto aantrekkelijker te laten lijken. Het origineel is links.

For fun I decided to combine a horse and a swan into a … sworse. Halfway through I ended up with a Pegasus, which I think looks nicer than the sworse, probably because a sworse is so weird.

Sworse
Sworse
Pegasus
Pegasus

I used an old holiday photo and manipulated it in Photoshop to give a sort of doomsday effect. Results are shown below. The original photo was taken in Denmark.

Doomsday sky
Doomsday sky

Original photograph
Original photograph

Ik heb een oude vakantiefoto gemanipuleerd in Photoshop om een soort einde der tijden effect te creëren. Het resultaat is hierboven te zien. De oorspronkelijke foto is gemaakt in Denemarken.

A friend requested I made a logo for his club for their website. They had a specific theme in mind: fiery letters with flames, matching their activities. I tried to get a feel of their activities and selected a slightly medieval looking font, and added flames. The website was dynamic, meaning that it would have multiple different backgrounds but a static logo. And it had to blend. So partial opacity was desired. It was my first time working with flames, let alone opaque flames, but the result is quite nice and the website is up and running!

To display the opacity I added a black and white background.

Logo with opaque flames.
Logo with opaque flames.

Een vriend van mij vroeg of ik een logo voor zijn hobbyclub kon maken voor op hun website. Ze hadden een specifieke wens: vlammende letters, passende bij hun activiteiten. Ik heb me verdiept in hun activiteiten en een licht Middeleeuws aandoend lettertype geselecteerd. De website is daarnaast ook dynamisch, in dit geval betekenend dat er meerdere achtergronden onder het statische logo komen, en dat het logo moest opgaan in de rest van de website. Een deels doorzichtig logo was dus gewenst. Het was de eerste keer dat ik werkte met realistische vlammen, laat staan doorzichtige vlammen, maar het ziet er best goed uit en het staat al een tijdje op de website!

Om de doorzichtigheid te demonstreren heb ik een zwart-witte achtergrond toegevoegd.

A member of an online community had a special picture of all her children together (a miracle, we’re told), but there are two small problems: one of her daughters eyes are reddened by the flash, and another daughter has a reflection in her glasses making her eye invisible. I fixed these issues.

Photo edited picture of the eyes of two of the children from the original picture. The original images are above, the final results below.
Photo edited picture of the eyes of two of the children from the original picture. The original images are above, the final results below.

Een lid van een online community had een speciale foto van al haar kinderen samen (een wonder, wordt ons verteld), maar er zijn twee kleine problemen: één van haar dochters ogen zijn rood door de flits, en een andere dochter heeft een reflectie in haar brillenglas waardoor haar oog niet zichtbaar is. Ik heb deze problemen verholpen.

A member of an online community asked for help with a picture. She had a photo of her and her dog, and she wanted the grass in front of the dog’s face and neck removed. Here are my (cropped) results.

Photo edited picture of the dog. Above is the original.
Photo edited picture of the dog. Above is the original.

Een lid van een online community vroeg om hulp met een foto. Ze had een foto van haar en haar hond en ze wilde dat het gras voor de kop en de nek van de hond werd verwijderd. Hier zijn mijn (bijgesneden) resultaten.

A member of an online community wanted to surprise her mother with a nice photograph of her, but the teeth were very shiny and looking quite yellowy. She asked for the teeth to not be shiny, appear a tad more white and ‘fix the broken tooth’.

Photo edited picture of the teeth. Above is the original.
Photo edited picture of the teeth. Above is the original.

Een lid van een online community wilde haar moeder verrassen met een mooie foto van haar, maar de tanden waren glimmend en zagen er wat gelig uit in de foto. Ze vroeg om hulp om de tanden minder glimmend en witter te laten lijken, en de afgebroken tand te herstellen.

Moving on to more complicated colouring, I decided on a scenery. This includes lighting and natural colours, with more colour hues. I actually saw a nice sketch of a citadel with incredible lighting and I would like to move on to that some time, but who knows! The scenery chosen is drawn by bylmichelle.

Drawing of a park by bylmichelle

Coloured Park (drawn by bylmichelle)

Besides colours I also used lighting with the Soft Light layer effect. I figured this makes the image much more vibrant and sunny. The sky in the background has a simple gradient on it to make it more realistic. I’m quite pleased with the result, and it only took me about two hours this time.