For the Waterschap Rijn en Ijssel I made a motion graphic in which I experimented with a voice over. I wrote the text and did the voice over myself. In After Effects I experimented with Expressions for the first time, and used those to lip sync the droplet. The overall video isn’t that great, but this was mostly intended as a video to learn expressions, and handling a voice-over.

Waterschap versie 2 from Min 3DeeMin on Vimeo.

Deze animatievideo is gemaakt voor het Waterschap Rijn en Ijssel. Hierin heb ik geƫxperimenteerd met het gebruik van een voice-over. Deze voice-over heb ik zelf gescheven en ingesproken. In After Effects heb ik vervolgens voor het eerst Expressions gebruikt om het waterdruppeltje te lipsyncen. De video zelf is niet zo geweldig, maar dat komt omdat het vooral bedoeld om expressies te oefenen, en te leren omgaan met een voice-over.

For a small project during my first year I made an interactive world in Adobe Flash. It uses Action Script 3.0 and has a very small puzzle element. Mainly you can just walk around and click on things and explore the world that way. Please note that while I made this, I was still very much a beginner at digital graphics, and it shows in the world. It’s still a fun experience and I like the way it turned out.

Completed in January, 2010.

[kml_flashembed publishmethod=”static” fversion=”8.0.0″ movie=”http://3deemin.nl/uploads/CheeseHunt.swf” width=”800″ height=”380″ targetclass=”flashmovie” play=”true” loop=”false” menu=”false” quality=”best”]

Get Adobe Flash player

[/kml_flashembed]

Voor een klein project gedurende mijn eerste jaar aan de hogeschool heb ik een interactieve wereld in Adobe Flash gerealiseerd. Er wordt gebruik gemaakt van Action Script 3.0 en heeft een kleine puzzel in zich. Je kunt voornamelijk gewoon rondkijken en op elementen klikken om de wereld te ontdekken. Toen ik dit maakte, was ik nog een beginner met digitaal grafisch ontwerp, en dat is te zien. Het blijft echter een leuke ervaring en ik ben blij met het eindresultaat.

Afgerond in januari 2010.

The story Cross My Heart… involved two characters, Jim Bellman and Hiromi Miyamoto. To give them more life I drew them on paper, showing a full body image and a few detailed facial expressions. I digitalised the full body image. This was before I got a drawing tablet, so I traced the paper drawing with Adobe Illustrator pen tool and coloured it in with Photoshop, all with just my mouse.

Character Design Jim Bellman.
Character Design Jim Bellman.

Character design Hiromi Miyamoto.
Character design Hiromi Miyamoto.

Het verhaal Cross My Heart… omvat twee karakters, Jim Bellman en Hiromi Miyamoto. Om ze meer leven te geven heb ik ze op papier geschetst. Ik heb een afbeelding van het hele lichaam getekend en een aantal gedetailleerde gezichtsuitdrukkingen. De afbeeldingen van het hele lichaam heb ik ook gedigitaliseerd. Dit was voordat ik een tekentablet had, dus ik heb de potloodtekening overgetrokken met Adobe Illustrator pen tool en vervolgens ingekleurd met Photoshop, met mijn computermuis.

I went through some old documents and found a few scans of my old drawings. I thought I’d share them. This is all old stuff, ranging from 2005 – 2008 approximately. So, long post with a lot of drawings. I shan’t add comments to every single one since the end result pretty much speaks for itself and I must admit I can’t really remember all the details.

Bij het doorzoeken van oude bestanden vond ik een aantal scans van oude tekeningen. Die wil ik graag delen. Het is allemaal oud spul, uit een tijdsperiode van 2005 – 2008 ongeveer. Dus, een lange post met veel verschillende tekeningen. Ik zal er niet verder op ingaan aangezien het eindresultaat genoeg zegt en ik moet toegeven dat ik me niet alle details meer kan herinneren.

Finished in 2005.
Finished in 2005.
Finished in 2006.
Finished in 2006.
Finished in 2005.
Finished in 2005.
Finished in 2007.
Finished in 2007.
Finished in 2006.
Finished in 2006.
Finished in 2005.
Finished in 2005.
Finished in 2008.
Finished in 2008.
Finished in 2005.
Finished in 2005.