I made a car based on blueprints of the car, and then damaged it up and rusted it all over. The car is inspired by this image: Constantine screenshot. I love that movie and wanted to see if I could create a similar atmosphere, with the rust and dents.

Anyway, it’s just one car so it’s not quite as impressive as that image. It was made by plain-modelling and following the blueprints. The car contains a diffuse, bump and specular map. It was made low-poly and contains 696 poly’s. I prefer making shapes and modelling those to my desired figure, but plain-modelling can be very useful at times and is a good skill to have.

Car made in 3DS-Max.

Deze auto is gemodelleerd aan de hand van blueprints van de auto. Vervolgens heb ik hem ingedeukt en verroest. De auto is geïnspireerd op dit plaatje: Constantine screenshot. Ik vind het een mooie film en wilde zien of ik iets soortgelijks kon maken, met roest en deuken.

Het is maar één auto en dus lang niet zo indrukwekkend als die afbeelding. Het is gemaakt door te plain-modelleren en de blueprint te volgen. De auto bevat een diffuse, bump en specular map. Hij is low-poly gemaakt en bevat 696 poly’s. Ik gebruik liever shapes om te modelleren, maar plain-modelleren kan erg nuttig zijn en is een handige vaardigheid om te bezitten.