I wanted to brush up on and improve my skills in After Effects so I decided on a little project. A short animation about a guy having a nightmare, the kind where you run and run but can’t escape. I didn’t put much work in the story line since the main goal is to improve my animations. I learned a lot during the making of this video and thus deem this a success.

Including watching tutorials, figuring things out and everything I have spent approximately 22 hours on it. This does not include searching tutorials, thinking of concepts and rendering/uploading.

New skills learned: lighting, 2,5D-effect, particles, 2D head bobbing.

Run from 3DeeMin on Vimeo.

Ik wilde mijn vaardigheden met After Effects verbeteren en koos ervoor om dit middels een klein project te doen. Het is een korte animatie geworden waarin een jongeman een nachtmerrie heeft, zo een waarbij je rent en rent maar niet kunt ontsnappen. Ik heb niet veel tijd besteed aan het plot omdat het voornaamste doel de uitwerking was. Gedurende dit project heb ik veel geleerd en daarom bestempel ik dit project als een succes.

Inclusief het bekijken van tutorials, prutsen met nieuwe dingen en alles perfectioneren heb ik ongeveer 22 uur besteed aan dit project. Deze tijdsinschatting omvat niet het zoeken naar tutorials, het bedenken van het concept en het renderen/uploaden van de video.

Nieuwe vaardigheden gebruikt: 2,5D-effect, belichting, particles, 2D rotatie hoofd.