A member of an online community had a special picture of all her children together (a miracle, we’re told), but there are two small problems: one of her daughters eyes are reddened by the flash, and another daughter has a reflection in her glasses making her eye invisible. I fixed these issues.

Photo edited picture of the eyes of two of the children from the original picture. The original images are above, the final results below.
Photo edited picture of the eyes of two of the children from the original picture. The original images are above, the final results below.

Een lid van een online community had een speciale foto van al haar kinderen samen (een wonder, wordt ons verteld), maar er zijn twee kleine problemen: één van haar dochters ogen zijn rood door de flits, en een andere dochter heeft een reflectie in haar brillenglas waardoor haar oog niet zichtbaar is. Ik heb deze problemen verholpen.