A short story I wrote when I was 15, called ‘Test of Maturity’. I wrote it for a small amateur writing competition and won the encouragement prize with it, the prize for best upcoming talent that still needs to practice to get to the top. My total ranking was 12th out of 25. In this passage the two children on the brink of maturity wake up in the forest where they have to pass the test to be accepted among the adults of the community.

Een kort verhaal dat ik heb geschreven voor een kleine amateurschrijfwedstrijd toen ik 15 was. Het het ‘Proeve der Volwassenheid’. Met dit verhaal bereikte ik de 12de plaats (van de 25) en heb ik de aanmoedigingsprijs gewonnen. In deze passage worden de twee hoofdpersonen wakker in het bos waar ze de proeve moeten afleggen voor zij worden geaccepteerd als volwassenen.

—————–
Lanor deed zijn ogen open. Opgewonden keek hij om zich heen. Naast hem lag het meisje, nog in slaap. Ze was eigenlijk best mooi, zoals ze lag te slapen met haar bruine haar half over haar gezicht. Hij maakte haar voorzichtig wakker. Ze stelden zich aan elkaar voor.
‘Waar zijn we?’ vroeg ze verward.
‘Volgens mij zijn we op onze plaats van bestemming,’ antwoordde hij. Ze stonden op en bekeken de omgeving. Ze bevonden zich op een open plek in het oerwoud. Er lag een leren tas die Lanor om zijn schouder hing. In het zand op de grond stond een tekst geschreven. Hij kon lezen, zijn vader had het hem geleerd. Hardop las hij de tekst voor.

‘DRIE VAN ONS BEHOORT GIJ TE VINDEN,
VOOR GE TERUGKEERT NAAR DE BEMINDEN.
ÉÉN VAN ONS HEEFT ZICH VERSCHOLEN,
EN DAARBIJ EEN ANDER LEVEN GESTOLEN.
DE TWEEDE IS WIT ALS KRIJT,
EEN SMAKELIJK GEZICHT, MAAR GEEN FIJNE BIJT.
DE DERDE HELPT EEN REDDER IN NOOD,
MAAR VOOR DIT SERUM BEVECHT HIJZELF DE DOOD.
ZOEK IN JEZELF DE KRACHT OM ONS TE VINDEN,
EN BRENG ONS TERUG NAAR DE BEMINDEN.’

Hij keek of er nog meer stond en las: ‘WELIXWORTEL, VARNIES, KORMER, PADELO, DIEPNAU, LEDIBLAD.’ Vragend keek hij naar Nenova.
‘Ik denk dat we drie planten uit dat rijtje moeten vinden,’ opperde ze. ‘Welke dat zijn staat in het raadsel.’
Ze bekeken het raadsel en dachten na.
‘Ik heb er één,’ doorbrak Lanor de stilte. ‘Varnies is een mos. Een zeldzaam mos omdat het wit is. En het smaakt heel vies! Maar het is moeilijk te vinden!’
‘Dat zal het zijn. Ik denk dat de eerste de padelo is. Dat is een paddestoel die in een boom groeit. Van buitenaf kun je dat niet zien, maar de boom wordt van binnenuit verteerd. Die laatste regels snap ik niet.’
‘Helpt een redder in nood…’ Lanor dacht diep na. Wat voor redder in nood? Hij had geen flauw idee.