A friend requested I made a logo for his club for their website. They had a specific theme in mind: fiery letters with flames, matching their activities. I tried to get a feel of their activities and selected a slightly medieval looking font, and added flames. The website was dynamic, meaning that it would have multiple different backgrounds but a static logo. And it had to blend. So partial opacity was desired. It was my first time working with flames, let alone opaque flames, but the result is quite nice and the website is up and running!

To display the opacity I added a black and white background.

Logo with opaque flames.
Logo with opaque flames.

Een vriend van mij vroeg of ik een logo voor zijn hobbyclub kon maken voor op hun website. Ze hadden een specifieke wens: vlammende letters, passende bij hun activiteiten. Ik heb me verdiept in hun activiteiten en een licht Middeleeuws aandoend lettertype geselecteerd. De website is daarnaast ook dynamisch, in dit geval betekenend dat er meerdere achtergronden onder het statische logo komen, en dat het logo moest opgaan in de rest van de website. Een deels doorzichtig logo was dus gewenst. Het was de eerste keer dat ik werkte met realistische vlammen, laat staan doorzichtige vlammen, maar het ziet er best goed uit en het staat al een tijdje op de website!

Om de doorzichtigheid te demonstreren heb ik een zwart-witte achtergrond toegevoegd.