One of my hobbies is baking, and I take pictures of nearly all my results. Here we have a chocolate-orange cake, moist inside. I used Photoshop to make the picture look more appealing. The original image is on the left.

Both images. Left is the original, on the right is the altered version.
Both images. Left is the original, on the right is the altered version.
Both versions merged to easily see the difference.
Both versions merged to easily see the difference.

Eén van mijn hobbies is bakken, en ik maak foto’s van haast al mijn resultaten. Hier is een chocolade-sinaasappeltaart, vochtig van binnen. Ik heb Photoshop gebruikt om de foto aantrekkelijker te laten lijken. Het origineel is links.