The story Cross My Heart… involved two characters, Jim Bellman and Hiromi Miyamoto. To give them more life I drew them on paper, showing a full body image and a few detailed facial expressions. I digitalised the full body image. This was before I got a drawing tablet, so I traced the paper drawing with Adobe Illustrator pen tool and coloured it in with Photoshop, all with just my mouse.

Character Design Jim Bellman.
Character Design Jim Bellman.

Character design Hiromi Miyamoto.
Character design Hiromi Miyamoto.

Het verhaal Cross My Heart… omvat twee karakters, Jim Bellman en Hiromi Miyamoto. Om ze meer leven te geven heb ik ze op papier geschetst. Ik heb een afbeelding van het hele lichaam getekend en een aantal gedetailleerde gezichtsuitdrukkingen. De afbeeldingen van het hele lichaam heb ik ook gedigitaliseerd. Dit was voordat ik een tekentablet had, dus ik heb de potloodtekening overgetrokken met Adobe Illustrator pen tool en vervolgens ingekleurd met Photoshop, met mijn computermuis.