Bench

For an iPad-game I made some assets, including this bench. It was a cartoony style where everything was as flat as possible, but this bench is one of the things from that game that I’m proud of. Due to the limitations of the iPad, it only has a diffuse map and few poly’s (118 poly’s).

Bench made in 3DS-Max.

Voor een iPad-spel heb ik assets gemaakt, waaronder dit bankje. Het was een cartoony stijl waar alles vectorachtig moest zijn, maar op dit bankje ben ik wel trots. Vanwege de capaciteiten van de iPad heeft het alleen een diffuse map en maar 118 poly’s.

Posted in 3D

Twitter feed